play video
  • Wie
    Shosho
  • Wat
    Leader Rotterdam Onderweg
  • Wanneer
    September 2017

Rotterdam Onderweg

Tijdens mijn werk bij Shosho maakte ik de leader voor Rotterdam Onderweg.
Bij de nieuwe vormgeving van Rotterdam Onderweg behoorde ook een nieuwe leader.
Ik gooide het roer om en heb met behulp van storyboards, editing en kleine graphics

deze leader in elkaar gezet.

 

Rotterdam Onderweg is een nieuwsmedium die informatie verstrekt over de bereikbaarheid binnen en rond Rotterdam en probeert hiermee de overlast te beperken.

Ik wil meer